Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Besqab.se

Byggt för människor

Besqab har under 30 år utvecklat bostäder i Stockholms län och Uppsala. Vi är personligt engagerade, tillgängliga och arbetar nära vår produkt med stort fokus på kundernas behov.

Genom att identifiera ­projekt med god potential och tidigt i processen se vad som är värdeskapande kan vi erbjuda välplanerade bostäder utifrån lokal efterfrågan.

2019 i siffror

1 289,6
MKR
Intäkter enligt segments­redovisningen (1 271,3)
509
produktionsstartade
bostäder (307)
106,7
MKR
Resultat före skatt enligt segmentsredovisningen (117,3)
566
Sålda bostäder (186)
2,50
KR
Av styrelsen föreslagen
utdelning per aktie (2,50)
3 500
Byggrätter i portföljen
(3 700)

VD har ordet

2019 har varit ett utmanande och utvecklande år. Den tidigare avvaktande bostads­marknaden gav en kämpa­glöd och strävan att förbättra Besqabs erbjudande och värde­skapandet för våra intressenter.

Resultatet är tydligt med bland annat nya idéer och nya koncept för bostads­produkten, väl genom­förda varumärke­skampanjer och, inte minst en utökad affär med hyresfastigheter.

Läs hela VD-ordet – PDF

Anette Frumerie

VD, Besqab

Strategiska steg för att uppnå våra mål

Besqab utvecklar hållbara och välplanerade hem där livet får ta plats. Våra bostäder ska hålla i många generationer och vara en plats för trygghet, avkoppling och gemenskap där människor kan uppfylla sina drömmar och behov.

Vår verksamhet ska i alla skeden bedrivas med affärsmässighet som ledstjärna och med fokus på lönsamhet, kvalitet, hållbarhet och professionalitet.

Läs mer om vår strategi – PDF

FN:s globala mål

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är mycket ambitiösa och syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030.

Vi ser det som en självklarhet att Besqabs verksamhet aktivt ska bidra till att uppnå de globala målen. Vi har identifierat nio av målen som mer relevanta för vår verksamhet, mål där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – PDF

FN:s globala mål

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som ­inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är mycket ambitiösa och ­syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030. Vi ser det som en självklarhet att Besqabs verksamhet aktivt ska bidra till att uppnå de globala målen.

Vi har identifierat nio av målen som mer relevanta för vår verksamhet, mål där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling. 

Besqabs projekt

Besqabs förmåga att identifiera bostadslägen med prisvärd mark, stabil efter­frågan och lokal politisk vilja att bygga bostäder ger oss förutsättningar för fram­gångsrik projekt­utveckling med långsiktig ­lönsamhet. Besqabs byggrätts­portfölj innehöll vid årsskiftet cirka 3 500 byggrätter i efter­traktade lägen i Stockholms län och i Uppsala. Nedan visas några av alla våra projekt.

Se alla våra projekt på vår webb
Färdigställt projekt

Liljeholmsblick

Stockholm
Pågående projekt

Ekparken

Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala
Planerat projekt

Ella Allé

Täby
Färdigställt projekt

Villa Solhem

Spånga, Stockholm
Planerat projekt

Smultronstället

Farsta, Stockholm
Pågående projekt

Vélo

Årstaberg, Stockholm
Planerat projekt

Solna Centrum

Solna
Färdigställt projekt

Stockholm Esplanad

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Pågående projekt

Vackra vägen

Sundbyberg